คำพังเพย

ค้นหาคำพังเพย

ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

[คำพังเพย]

หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการคำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่