คำพังเพย

ค้นหาคำพังเพย

ข้าเก่าเต่าเลี้ยง

[คำพังเพย]

ความหมาย คนรับใช้ที่อยู่ด้วยกันมานาน, คนเก่าคนแก่คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่