คำพังเพย

ข้าเก่าเต่าเลี้ยง

[คำพังเพย]

หมายถึง คนรับใช้ที่อยู่ด้วยกันมานาน, คนเก่าคนแก่


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่