คำพังเพย

ค้นหาคำพังเพย

วันพระไม่ได้มีหนเดียว

[คำพังเพย]

หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่