คำพังเพย

ว่าอะไรว่าตามกัน

[คำพังเพย]

หมายถึง ปรองดองกัน ไม่ขัดคอกัน


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่