คำพังเพย

ค้นหาคำพังเพย

อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง

[คำพังเพย]

ความหมาย ไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปเพราะเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่