คำพังเพย

ค้นหาคำพังเพย

ไปลามาไหว้

[คำพังเพย]

ความหมาย มารยาทไทย ที่เป็นวัฒนธรรมในการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน



คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่